JUST FOR FUN: Няколко забавни кадъра от видеоклипове, които няма да бъдат публикувани


Преди няколко дни събрак всички опити за влог, които Алекс е саботирала и провалила и изрязах от тях по няколко кадъра за спомен. Някои от тях се оказаха толкова смешни, че не се сдържах и ги сглобих в микро комикс.
КРАЙ


Няма коментари

Радвам се на всеки ваш коментар, не го спестявайте :)