20 November 2017

ВИДЕО: Нови придобивки, PR пратки и кражба :)

Видео за най-новите ми придобивки вече е онлайн в канала.